16.01.2023.

Katalog virtualne izložbe - Zlatko Kauzlarić Atač: Od crteža do scene...


Predstavljamo

Katalog virtualne izložbe | Catalog of the virtual exhibition
Zlatko Kauzlarić Atač
Od crteža do scene | From drawing to scene
— Tout est bien qui finit bien...


U nakladi Muzeja Mimara tiskan je katalog virtualne izložbe Zlatka Kauzlarića Atača "Od crteža do scene — Tout est bien qui finit bien...". Odabirom materijala i strukturom oblikovanja katalog nudi iskustvo prijelaza iz analognog u digitalno, te iz nematerijalnog nazad u fizičko. Katalog je ostvaren uz potpore Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

Zlatko Kauzlarić Atač svestrani je umjetnik - slikar, scenograf i kostimograf, kazališni redatelj. Autor je bogatog opusa – stotina crteža, slika, grafičkih listova, intervencija u javnim prostorima, scenografija, kostimografija kojima se intenzivno bavi od sedamdesetih godina Ostvario je više od 150 kazališnih predstava, te je bio suradnikom i na nekoliko filmskih i televizijskih projekata. Postavio je 1996. kao redatelj u HNK Ivana pl. Zajca operu "Rigoletto" koja je dobila niz nagrada i priznanja. Dobitnik je brojnih nagrada za cjelokupni rad. Akt i portret dominiraju motivima njegovih ostvarenja a njegove neuhvatljive, zanosne kompozicije vode nas u brojne vrtloge snažne, individualne izražajnosti.

Katalog je moguće, osim u tiskanom obliku, prolistati i u Pdf formatu, niže u nastavku. Posjetite virtualnu izložbu na sljedećoj poveznici, a više o izložbi doznajte skeniranjem QR kôda otisnutog u katalogu!The Mimara Museum published a catalog accompanying the virtual exhibition of Zlatko Kauzlarić Atač "From drawing to scene — Tout est bien qui finit bien...". Through the selection of materials and the design structure, the catalog offers the experience of transition from analog to digital, and from the immaterial back to the physical. The exhibition has been made possible with financial support from the Ministry of culture and Media of the Republic of Croatia and the City Office for Culture, International relations and Civil Society of the City of Zagreb.

Zlatko Kauzlarić Atač is a versatile artist – painter, set designer and costume designer, theater director. Active since the 1970s, he is the author of a rich opus comprising hundreds of drawings, paintings, graphic sheets, interventions in public spaces, scenography designs and costume designs. In 1996, he directed Ivan pl. Zajc's opera "Rigoletto", which received a number of awards and recognitions. He has won numerous awards for his overall work. The nude and the portrait dominate the motives of his works and his elusive, enchanting compositions lead us into numerous vortices of strong, individual expression.

In addition to the printed edition, the catalog can also be viewed in PDF format, below. Visit the virtual exhibition on the following link and find out more about the exhibition by scanning the QR code printed in the catalog!Pogledajte "listajuću" verziju kataloga | View the "scrolling" version of the catalog:


Preuzmite Pdf verziju kataloga | Download the PDF version of the catalog:


Katalog će biti moguće preuzeti i u Noći muzeja 27./28. siječnja 2023. kao i u slijedećim mjesecima.
| The catalog will also be publicly available on Museum Night on the January 27/28, 2023, as well as in the following months.
impresum | imprint

Katalog virtualne izložbe | Catalog of the Virtual exhibition
Zlatko Kauzlarić Atač:
Od crteža do scene | From drawing to scene
— Tout est bien qui finit bien...

nakladnik | publisher
Muzej Mimara

za nakladnika | for the publisher
Lada Ratković Bukovčan

urednik | editor
Gordan Karabogdan

autor teksta | preface
Feđa Gavrilović

vizualni identitet, reprodukcije | visual identity, reproductions
Mario Aničić

lektura i prijevod na engleski jezik | Croatian language editor & translation
Marijana Pasarić

izrada i implementacija, oblikovanje kataloga | set up & implementation, layout & design
Gordan Karabogdan

marketing muzeja Mimara | marketing of the Mimara Museum
Siniša Pušonjić
Nikša Vodanović

odnosi s javnošću, Muzej Mimara | public relations, Mimara Museum
Ana Hoić

tisak | print
Kerschoffset d.o.o. (katalog | catalog)
Fost tape d.o.o. (traka | tape)

naklada | print run
200 (katalog | catalog)
36 (traka | tape)

Zagreb, prosinac | December 2022.

Izložba je ostvarena uz potpore Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo. | The exhibition has been made possible with financial support from the Ministry of culture and Media of the Republic of Croatia and the City Office for Culture, International relations and Civil Society of the City of Zagreb.Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje