Posjet / Visiting

Poslanje muzeja / Museum's mission

Uz primarnu ulogu čuvanja umjetničke baštine, misija muzeja je komunicirati posjetitelju bogate i slojevite umjetničke, povijesne i civilizacijske sadržaje koji se mogu dekodirati iz pojedinih umjetnina ili skupina umjetnina.

Along with the primary role of preserving the artistic heritage, the museum's mission is to communicate to the visitors rich and layered artistic, historical and civilizational contents, decodable from individual works of art or groups of works of art.

Adresa i lokacija / Address and locationMuzej Mimara / Mimara Museum
Rooseveltov trg 5
10000 Zagreb
Grad Zagreb / City of Zagreb
01/4828-100
01/4826-079
mimara@mimara.hr

Obavijest
Poštovane suradnice i poštovani suradnici,
Muzej Mimara je u procesu hitne obnove konstrukcije, kako zacijelo znate i iz objava u medijima, te vas ovim putem obavještavamo da su se svi djelatnici premjestili u urede u Folnegovićevoj ulici 10. Sva pisma, paketi, tiskovine itd. i dalje se šalju na dosadašnju adresu - Rooseveltov trg 5 - budući ona dolazi automatski na naš poštanski pretinac (p.p. 391). Dakako, molimo Vas da sve dostave budu upućene na novu adresu budući je porta na Rooseveltovu trgu 5 nedostupna i gradilište je, prema pravilima, ograđeno i onemogućen mu je pristup. Telefonski kontakti mogu se i dalje ostvariti pozivom na broj 01/48 28 100.

Ali – Muzej Mimara nastavlja sa svojom bogatom aktivnošću te Vas pozivamo da je pratite na našim stranicama.

U nadi i želji da ćemo se što prije susresti u obnovljenim prostorima Muzeja Mimara srdačno vas pozdravljamo.
mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica i djelatnice i djelatnici Muzeja Mimara

Radno vrijeme

MUZEJ JE PRIVREMENO ZATVOREN
ZA POSJETITELJE


Muzej je zatvoren za javnost do završetka obnove zbog oštećenja zgrade u potresu 22. ožujka 2020. godine.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje