01.01. - 31.12.2024.

Tradicija i suvremenost - Otvori oči i vidi svijetTradicija i suvremenost: Otvori oči i vidi svijet.
Tradition and Contemporarity: Open Your Eyes and See the World.

— trajni pregled i prezentacija virtualnih izložbi | permanent presentation of virtual exhibitionsPredgovor

"Tradicija i suvremenost" projekt je godišnjih natječajnih izložbi dječjih likovnih radova koje su bile organizirane od strane Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe (UHULI) u razdoblju 2001.-2020. godine i uključivale škole iz cijele Hrvatske. Od 2021. godine Muzej Mimara ponosno nastavlja promovirati ovaj hvalevrijedni projekt u obliku interaktivnih virtualnih izložbi na svojim web stranicama te u medijima. Projekt "Otvori oči i vidi svijet" trajni je pregled i prezentacija dosadašnjih virtualnih izložbi "Tradicija i suvremenost".Foreword

"Tradition and Contemporarity" is a project of annual competition exhibitions of children's artworks that were organized by the Association of Croatian Art Teachers (UHULI) in the period 2001-2020, and included schools from all over Croatia. From 2021 onwards, the Mimara Museum in Zagreb proudly continues to promote this laudable project in the form of interactive virtual exhibitions on its website and in the media. The project Open your eyes and see the world is a permanent presentation of the previous virtual exhibitions "Tradition and Modernity".Posjetite prezentacijsku web stranicu tradicijaisuvremenost.online klikom na sliku, ili nastavite pregled arhive izložbi u nastavku ove stranice.
Visit the presentation website tradijaisuvremenost.online by clicking on the image, or continue viewing the exhibition archive at the bottom of this page.Video arhiva Video archiveSavjeti za gledanje Viewing tips:


kataloški podaci: Za prikaz detaljnih kataloških podataka uz svaki rad u videu, uključite podnaslove klikom na ikonicu za titlove ( ili ) u donjem desnom uglu playera.
Catalogue information: To display detailed catalog information for each artwork in the video, turn on subtitles by clicking on the closed captions icon ( or ) in the lower right corner of the player.poglavlja: Ovisno o uređaju na kojem gledate video, prelaskom preko vremenske trake playera prikazuju se i poglavlja za svaki zaseban rad, s odgovarajućim imenom autora, za brži i lakši "skok" do određenog rada. Poglavlja su također navedena i u obliku vremenskih oznaka u opisu ispod videa, ukoliko se video gleda direktno na Youtube stranici ili aplikaciji.
Chapters: Depending on the device you are watching the video on, hovering over the timeline displays chapters for each separate artwork, with the corresponding author's name, for a faster and easier "jump" to a specific work. The chapters are also listed in the form of time stamps in the description box below the video, if the video is viewed directly on the YouTube page or application.Praćenje uz prijepis (Transcript): Ukoliko video gledate na Youtube stranici ili aplikaciji, niže u opisu videa kliknite na gumb "Prikaži prijepis" (Show transcript), koji otvara dodatni prateći prozorčić s listom kataloških podataka za svaki rad, a klik na određeni red u listi vodi na referentni rad u sâmom videu.
Follow along using the transcript: If you watch the video on the YouTube page or application, click on the "Show transcript" button below in the video description box, which opens an accompanying list of catalog data for each work. Clicking on a specific line in the list jumps to the referenced artwork's timestamp in the video.Pratite podatke o radovima dok gledate video!
Follow the information about the artworks while watching the video!

2020. | TRADICIJA I SUVREMENOST – Zaštita prirodnog okoliša i biološke raznolikosti u likovnom izričaju djece | TRADITION AND CONTEMPORARITY – The protection of the natural environment and biological diversity in the artistic expression of pupils

Snimka prezentacije (Tour mode): video prikazuje snimak prolaska kroz sve izložene radove, u môdu prezentacije (tzv. "Tour mode"), odnosno redoslijedom postava.
Tour mode video: this video shows all exhibited artworks in presentation style ("Tour mode"), that is, the artworks are displayed in their automated order.


Snimka "slobodne šetnje" (Free mode): video prikazuje snimak "slobodne šetnje" kroz sve prostorije izložbe, s pauzom za svaki izloženi rad. Redoslijed je nešto slobodniji, no pregledno prati prostorije i postav.
"Free" mode video: this version of the video shows a "free stroll" style of presentation, where each room is explored freely, but each artwork is still accentuated, for a clear and informative presentation.

2021. | TRADICIJA I SUVREMENOST – izložbe dječjih radova 2001.-2020. | TRADITION AND CONTEMPORARITY – Exhibitions of Children's Artworks 2001-2020


Snimka prezentacije (Tour mode): video prikazuje snimak prolaska kroz sve izložene radove, u môdu prezentacije (tzv. "Tour mode"), odnosno redoslijedom postava.
Tour mode video: this video shows all exhibited artworks in presentation style ("Tour mode"), that is, the artworks are displayed in their automated order.


Snimka "slobodne šetnje" (Free mode): video prikazuje snimak "slobodne šetnje" kroz sve prostorije izložbe, s pauzom za svaki izloženi rad. Redoslijed je nešto slobodniji, no pregledno prati prostorije i postav.
"Free" mode video: this version of the video shows a "free stroll" style of presentation, where each room is explored freely, but each artwork is still accentuated, for a clear and informative presentation.

2022. | TRADICIJA I SUVREMENOST — baština zauvijek | TRADITION AND CONTEMPORARITY — Heritage Forever


Snimka prezentacije (Tour mode): video prikazuje snimak prolaska kroz sve izložene radove, u môdu prezentacije (tzv. "Tour mode"), odnosno redoslijedom postava.
Tour mode video: this video shows all exhibited artworks in presentation style ("Tour mode"), that is, the artworks are displayed in their automated order.


Snimka "slobodne šetnje" (Free mode): video prikazuje snimak "slobodne šetnje" kroz sve prostorije izložbe, s pauzom za svaki izloženi rad. Redoslijed je nešto slobodniji, no pregledno prati prostorije i postav.
"Free" mode video: this version of the video shows a "free stroll" style of presentation, where each room is explored freely, but each artwork is still accentuated, for a clear and informative presentation.
Fotogalerija Photo gallery


2020. | TRADICIJA I SUVREMENOST – Zaštita prirodnog okoliša i biološke raznolikosti u likovnom izričaju djece | TRADITION AND CONTEMPORARITY – The protection of the natural environment and biological diversity in the artistic expression of pupils


Tradicija i suvremenost (2020.)2021. | TRADICIJA I SUVREMENOST – izložbe dječjih radova 2001.-2020. | TRADITION AND CONTEMPORARITY – Exhibitions of Children's Artworks 2001-2020


Tradicija i suvremenost (2021.)2022. | TRADICIJA I SUVREMENOST — baština zauvijek | TRADITION AND CONTEMPORARITY — Heritage Forever


Tradicija i suvremenost (2022.)
impresum | imprint


Tradicija i suvremenost: Otvori oči i vidi svijet. — trajni pregled i prezentacija virtualnih izložbi
Tradition and Contemporarity: Open Your Eyes and See the World. — permanent presentation of virtual exhibitionsnakladnik | publisher
Muzej Mimara

za nakladnika | for the publisher
Lada Ratković Bukovčan

autori teksta | preface
Emil Robert Tanay
Lada Ratković Bukovčan

lektura i prijevod | proofreading and translation
Marijana Pasarić

izrada i implementacija | set up & implementation
Gordan Karabogdan

marketing muzeja Mimara | marketing of the Mimara Museum
Siniša Pušonjić
Nikša Vodanović


odnosi s javnošću, Muzej Mimara | public relations, Mimara Museum
Ana Hoić

edukativni program | educational program
Danijela Šoštarić Brna

Projekt je ostvaren uz potpore Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba. | This project has been made possible with financial support from the Ministry of culture and Media of the Republic of Croatia and the City Office for Culture, International relations and Civil Society of the City of Zagreb.Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje