Zbirka crteža, grafika i iluminacija

Zbirka crteža, grafika i sitnoslika iznenađuje svojom raznovrsnošću. Na crtežima su zastupljene gotovo sve crtačke tehnike kao i sve vrste crteža. Najstarije minijature potječu iz 1358. g., a riječ je o armenskim Kanonskim tablicama i Euzebijevu pismu koje je nacrtao sitnoslikar Zakarija Ahtamarci. Armenski je i svitak pahpanak ili hmail nastao 1721. g. Tu su i iluminacije nastale na pergamentu, u Češkoj, Engleskoj i Francuskoj u 14. st. Na Apeninskom poluotoku nastali su crteži firentinskog, parmskog i lombardskog manirizma i mletačkog Ottocenta. Francuski crteži nastali su u razdoblju od baroknog klasicizma do početka 20. st. Među njima ističu se crteži Claudea Lorraina, Jean-Baptistea Greuzea i Théodorea Gericaulta. Njemačka je zastupljena grafikom Ludwiga Kruga, a ističe se crtež Alfreda Rethela Dvorac Eltz. U zbirci su zastupljeni i flamanski crteži kao i španjolski.

Osim europskih crteža, u zbirci se čuva i japanski crtež iz 17/18. st., perzijske sitnoslike nastale za dinastije Qajar u 19. st. kao i Kineska bilježnica majstora Zhou Pei Chuna nastala početkom 20. st.

Izdvojeni predmeti

Kanonske tablice
Armenija, 13. - 14. st.
tuš i tempera na pergamentu

Agnolo Bronzino
(Monticelli, 1503. - Firenca 1527.)
Antička glava
Italija, kraj 3. des. 16. st.

Claude Gellée (Claude Lorrain)
(Chamagne 1600. – Rim 1682.)
Davidov bijeg, povorka vojaka i povratak kovčega saveza u Jeruzalem
Francuska, 1666. g.

Jean-Baptiste Oudry
(Pariz, 1686. - Beauvais, 1755.)
Dva goluba
ili dvije ptice iz porodice jarebica
Francuska, 2. čet. 18. st.

Francesco Guardi
(Venecija, 1712. - Venecija, 1793.)
Galantna scena
Venecija, 18. st.

Francesco la Marra
(Martina Franca, 1728. - Napulj, 1787.)
Pokolj nevine djece
Italija, kraj 18. st.

Émile Othon Friesz
(Le Havre, 1879. - Pariz, 1949.)
Četiri lika koja plešu
Bretagne, 1900. - 1905.

Jean-Baptiste Greuze
(Tournus, 1725. - Pariz, 1805.)
Gatalica
Francuska
3. četv. 18. st.

Plesačica s udaraljkama
Dinastija Qajar, Perzija
19. st.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje