Izjava o sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine,, broj 120/2016. dalje u tekstu: Zakon), MUZEJ MIMARA, Rooseveltov trg 5, Zagreb, kao javni naručitelj objavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima MUZEJ MIMARA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice, ili podugovaratelja) kako slijedi:

• SONEX CONSULTING d.o.o., za posredovanje, trgovinu i usluge, Debanićev breg 23, (u predstečajnom postupku)
OIB: 51012162855
• SONEX ING d.o.o., za proizvodnju i usluge, Debanićev breg 23, Zagreb
OIB: 60673194501
• SONEX TENDE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Debanićev breg 23, Zagreb
OIB: 54479297784

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje