Muzej Mimara

Javna nabava

29.05.2017.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave
Nabava stakala za svjetlarnike u Muzeju Mimara

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda 

Preuzmite: Troškovnik 


25.05.2017.

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE MUZEJA MIMARA ZA 2017. GODINU

Preuzmite plan 


02.05.2017.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave
Radovi na skidanju starih zavjesa i ugradnji novih zavjesa u izložbenom prostoru Muzeja Mimara

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda

Preuzmite: Troškovnik – Radovi na skidanju starih zavjesa i postavljanju novih zavjesa u izložbenom prostoru Muzeja Mimara

 

25.04.2017.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE MUZEJA MIMARA ZA 2017. GODINU

Preuzmite plan 


24.03.2017.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave
Nabava usluga praćenja medija za Muzej Mimara

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda

Preuzmite: Troškovnik – Usluge praćenja medija za Muzej Mimara

14.03.2017.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave
Nabava rasvjetnih tijela za izložbeni prostor Muzeja Mimara

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda

Preuzmite: Troškovnik – rasvjetna tijela za izložbeni prostor Muzeja Mimara

Preuzmite: Potvrda o pregledanom prostoru – rasvjetna tijela za izložbeni prostor Muzeja Mimara

07.02.2017.

PLAN JAVNE NABAVE MUZEJA MIMARA ZA 2017. GODINU

Preuzmite plan 


04.01.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne javne nabave

Preuzmite pravilnik 


28.12.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave
Nabava opskrbe plinom

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda

Preuzmite: Troškovnik – opskrba plinom

21.11.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave
Nabava sredstava za čišćenje i materijala za održavanje

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda

Preuzmite: Troškovnik – sredstva i materijal za čišćenje

08.11.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave
Nabava pružanja govornih usluga u nepokretnoj mreži i internet usluga

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda

Preuzmite: Potvrda o obilasku lokacije

03.10.2016.

2. Izmjena i dopuna poziva na dostavu ponuda
Radovi na instaliranju opreme i materijala u sustavu tehničke zaštite – sustav protuprovale

Preuzmite: 2. izmjena i dopuna


26.9.2016.

1. Izmjena i dopuna poziva na dostavu ponuda
Radovi na instaliranju opreme i materijala u sustavu tehničke zaštite – sustav protuprovale

Preuzmite: 1. izmjena i dopuna


22.9.2016.

Odgovor zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave
Radovi na instaliranju opreme i materijala u sustavu tehničke zaštite – sustav protuprovale

Preuzmite: Odgovor 


14.9.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:
Radovi na instaliranju opreme i materijala u sustavu tehničke zaštite – sustav protuprovale

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda 


18.7.2016.

Poziv na dostavu ponuda:
Nabava radova na sanaciji ravnog krova Cafea Gymnasium i hodnika u Muzeju Mimara

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda 

Preuzmite: Troškovnik – Sanacija ravnog krova iznad Cafea Gymnasium u muzeju Mimara 


13.7.2016.

Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda:
Nabava rasvjetnih tijela za izložbeni prostor Muzeja Mimara

Preuzmite: Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda 

Preuzmite: Troškovnik II – Rasvjetna tijela za izložbeni prostor Muzeja Mimara 


28.06.2016.

Poziv na dostavu ponuda:
Radovi na sanaciji vanjskog ulaznog stubišta, podesta, kosina i bočnih zidova Muzeja Mimara

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda 

Preuzmite: Troškovnik radova na sanaciji 


29.04.2016.

Plan javne nabave Muzeja Mimare za 2016. godinu - 1. Izmjene i dopune

Preuzmite: 1. Izmjene i dopune PJN Muzeja Mimare za 2016. godinu 


27.04.2016.

Izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda - Rasvjetna tijela u Muzeju Mimara

Preuzmite: Izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda 


19.04.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave rasvjetnih tijela za izložbeni prostor u Muzeju Mimara

Preuzmite: Poziv na dostavu ponuda 

Preuzmite: Troškovnik 

Preuzmite: Potvrda o pregledanom prostoru (25.4.2016.) 


16.03.2016.

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda za zaštitarske usluge (objavljeno 8.3.2016.)

Preuzmite: Pojašnjenje poziva 


14.03.2016.

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda za uredski potrošni materijal i tonere za Muzej Mimara

Preuzmite: Pojašnjenje poziva 


10.03.2016.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I TONERI ZA MUZEJ MIMARA

Preuzmite poziv 

Preuzmite troškovnik 


09.03.2016.

PLAN JAVNE NABAVE MUZEJA MIMARA ZA 2016. GODINU

Preuzmite plan 


08.03.2016.

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA - PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Preuzmite zahtjev 


03.03.2016.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA USLUGA PRAĆENJA MEDIJA ZA MUZEJ MIMARA

Preuzmite poziv 

Preuzmite troškovnik 


02.11.2015.

IZMJENA I DOPUNA PONUDE TE PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PRUŽANJE GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI I INTERNET MREŽI

Preuzmite poziv 


28.10.2015.

2015 POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE - ZA NABAVU PRUŽANJA GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI I INTERNET USLUGA

Preuzmite poziv

 

07.10.2015.

2015 POZIV NA DOSTAVU PONUDA - SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE

Preuzmite poziv

Preuzmite troškovnik

 

24.09.2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SVJETILJKI NA TERASI MUZEJA MIMARA

Preuzmite poziv

Preuzmite troškovnik

 

21.05.2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA NA SANACIJI ČUVAONICA I PRATEĆIH PROSTORIJA U PODRUMU MUZEJA MIMARA

Preuzmite poziv

Preuzmite troškovnik

29.04.2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA NA POPRAVKU FREONSKOG KRUGA RASHLADNOG UREĐAJA U MUZEJU MIMARA

Preuzmite poziv

Preuzmite troškovnik

 

06.03.2015.

PLAN JAVNE NABAVE MUZEJA MIMARA ZA 2015. GODINU (1. IZMJENA)

Preuzmite plan

 

18.02.2015.

POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA I UGRADNJA UPS UREĐAJA U MUZEJU MIMARA

Preuzmite pojašnjenje

 

13.02.2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL I TONERI

Preuzmite poziv

Preuzmite troškovnik

 

13.02.2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA I UGRADNJA UPS UREĐAJA U MUZEJU MIMARA

Preuzmite poziv

Preuzmite troškovnik

 

21.01.2015.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBE, RADOVA I/ILI USLUGA

Preuzmite pravilnik

 

21.01.2015.

UPUTE ZA NABAVU ROBE, USLUGA I RADOVA DO PROPISANIH VRIJEDNOSTI

Preuzmite upute

 

15.01.2015.

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE MUZEJA MIMARA ZA 2014. GODINU

Preuzmite plan

 

10.02.2014.

PLAN JAVNE NABAVE MUZEJA MIMARA ZA 2014. GODINU

Preuzmite plan

 

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 

Registar ugovora 2016.

Registar ugovora 2015.

Registar ugovora 2014.

Registar ugovora 2013.

Registar ugovora 2012.

Registar ugovora 2011.


Prema Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.

 

 

Obavijest o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. st. 9. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić – Mimara kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.