Posjet / Visiting

Poslanje muzeja / Museum's mission

Uz primarnu ulogu čuvanja umjetničke baštine, misija muzeja je komunicirati posjetitelju bogate i slojevite umjetničke, povijesne i civilizacijske sadržaje koji se mogu dekodirati iz pojedinih umjetnina ili skupina umjetnina.

Along with the primary role of preserving the artistic heritage, the museum's mission is to communicate to the visitors rich and layered artistic, historical and civilizational contents, decodable from individual works of art or groups of works of art.

Adresa i lokacija / Address and locationMuzej Mimara / Mimara Museum
Rooseveltov trg 5
10000 Zagreb
Grad Zagreb / City of Zagreb
01/4828-100
01/4826-079
mimara@mimara.hrPrilaz muzeju javnim prijevozom
tramvaj:. 12, 13, 14 i 17 (postaja Rooseveltov trg)
Parkiralište:
Gradski parking u Klaićevoj ulici i Ulici Kršnjavoga.
Samo kraća zadržavanja turističkih autobusa
dozvoljena su ispred zgrade muzeja.

Access to the museum by public transport:
by tram: 12, 13, 14 i 17 (station: Rooseveltov trg)
Parking space:
City parking in neighbouring streets
In front of the museum building, only a
shorter retention of tourist buses is allowed.

Radno vrijeme

MUZEJ JE PRIVREMENO ZATVOREN
ZA POSJETITELJE


Besplatan ulaz:
Međunarodni dan muzeja 18. svibnja
Europska noć muzeja (subota koja je najbliža Međunarodnom danu muzeja)
Noć muzeja (1. veljače 2019.)

Free entry
International Museum Day (18 May)
European Night of Museums (Saturday closest to the International Museum Day)
Museum Night (February 1st, 2019)

Cjenik ulaznica / Ticket price list

Stalni postav
odrasli pojedinačno: 40 kn
učenici, studenti i umirovljenici: 30 kn
Povremene izložbe: 20 kn

Grupni posjeti
Cijena za odraslu osobu u grupi (20-40 osoba) je 30 kn.
Cijena za đake, studente i umirovljenike u grupi (20-40 osoba) je 20 kn.

Članovi ICOM-a i HMD-a: besplatan ulaz

Ticket price list
Permanent exhibition
Adults single ticket: HRK 40
Students and retired people: HRK 30
Temporary exhibition HRK 20

Group visits
The price for adults in group (20-40 persons) is HRK 30.
The price for students and retired persons in group (20-40 persons) is HRK 20.

Members of ICOM and Croatian Museum Association HMD: Free Entry

Stručna vodstva / Professional Tours:

Potrebna je rezervacija na recepciji Muzeja, tel. 01/4828-100. Vodstva su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Cijena vodstva uključena je u cijenu ulaznice.

Reservations are required at the reception of the Museum, tel. 01/4828-100. Museum tours are in Croatian or English. The tour price is included in the ticket price. A group is made of more than 20 people.

Fotografiranje - snimanje videokamerom / Taking pictures - Camcorder recording:

Dopušteno je fotografiranje bez korištenja bljeskalice. Za sve ostalo potreban je prethodni dogovor i odobrenje ravnateljice.

Photographing is permitted without the use of a flash. Otherwise, a prior agreement and approval of the Director is required.

Pristup za posjetitelje s invaliditetom / Access for Disabled Visitors:

Ugrađene su koso podizne platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću / There are built-in low lift platforms for people with reduced mobility.


Muzejska trgovina / Museum Shop:

U radno vrijeme Muzeja za posjetitelje, muzejska trgovina prodaje muzejska izdanja, suvenire i knjige iz područja umjetnosti.

In the opening hours of the Museum, the museum shop sells museum editions, souvenirs and books in the field of art.

Cafe Gymnasium / radno vrijeme: ponedjeljak-subota: od 8-22 sata; nedjeljom od 9-14 sati. / Cafe Gymnasium / Working Hours: Mon-Sat: 8am to 10pm; on Sundays 9am – 2pm.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje