01.01. - 31.12.2013.

Kip Rakana - iz stalnog postava

KIP RAKANA

Zbirka umjetnosti Srednjeg i Dalekog istoka Muzeja Mimara posjeduje drveni kip rakana japanskog kipara Shouna Genkeija s konca 17. stoljeća. Skulptura se kao jedna od 500 kipova nalazila u hramu Gohyaku Rakanji zvanom Hram 500 rakana u predgrađu današnjeg Tokija.

Rakani (kin. Luohan, san. Arhat) su redovnici koji su prema uvodnom poglavlju buddhističkog teksta, sutre, „Lopoč dobre nauke“ uz ostale brojne redovnike, ukupno njih 12 stotina, posve prosvjetljeni slušali propovijed povijesnog Buddhe Śakyamunija (jap. Shaka) na Brdu kraguja u Indiji. Ime im u prijevodu znači „dostojan, vrijedan“. U Kini i Japanu smatralo se da je njihova zadaća očuvanje Buddhina učenja do dolaska Bodhisattve Maitreye (jap. Miroku) sljedećeg Buddhe u budućnosti Svojim primjerenim ponašanjem i moralom uzor su vjernicima kojima pomažu prebroditi razliku između stvarnosti i vremena u kojem je djelovao Buddha. Prema starim kineskim zapisima, rado su živjeli pustinjačkim životom. Krečući se među vjernicima, gdjekad su ispunjavali i magične zadaće poput borbe sa zmajem ili ispuštanja zlatnih zraka iz dlanova.KIPAR SHOUN GENKEI


Izrada buddhističkih kipova u Japanu bila je stoljećima povjerena umjetnicima koji su se nazivali busshi. Bili su organizirani u obiteljske radionice. Iz jedne takve radionice u Kyotu potekao je i Shoun Genkei (1648.-1710.). Privučen učenjem znamenitog redovnika sljedbe Obaku zena Tetsugen Dokoa, Shoun se zaredio 1675. g. Prema povijesnim izvorima Tetsugen je, nezadovoljan Shounovim zalaganjem u učenju za redovnika, tražio da si pronađe životni poziv, nakon čega se posramljeni učenik zavjetovao da će izrezbariti 500 kipova rakana. Uvidjevši da kult rakana još nije imao hram u Edu (staro ime Tokija), stigao je u grad oko 1687. g. i započeo prikupljati novac izlažući izrezbarene kipove na ulici. Tako je stekao najprije potporu vjernika laika, potom shogunove majke Keishoin i na kraju i samog shoguna koji je darovao zemlju za izgradnju hrama rakana koji je otvoren 1696. g. pod imenom Gohyaku Rakanji ili Hram pet stotina rakana.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Otvoreno za posjetitelje

1. listopada - 30. lipnja:
utorak, srijeda, petak, subota 10 - 17 h
četvrtak 10 - 19 h
nedjelja 10 - 14 h

1. srpnja - 30. rujna:
utorak - petak 10 - 19 h
subota 10 - 17 h
nedjelja 10 - 14 h

ponedjeljkom zatvoreno