23.01. - 03.02.2020.

Svjetlo, prostor i zvuk - izložba Vesne Peko-Luketić

SVJETLO, PROSTOR I ZVUK
otvorenje izložbe australske likovne umjetnice hrvatskih korijena Vesne Peko-Luketić

četvrtak, 23. siječnja u 19 sati
Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5
Organizator: Udruga OS u suradnji s Muzejom Mimara

O IZLOŽBI
Pokret, svjetlo i boje prvi su elementi s kojima se susrećemo kada se zateknemo ispred djela Vesne Peko-Luketić. Nalazimo se u prostoru svojevrsnog vrtloga uhvaćenog u trenutku njegovog kretanja. Predmeti koji su dali odsjaj ili su u pozadini svjetla koje se ispred njih našlo u trenutku snimanja nisu bitni niti su na bilo koji način istaknuti. Pokretač umjetničkom stvaranju treperenje je svjetlosti koje je umjetnica zamijetila kako se prelijeva po vodi noću u zaljevu Marina Bay u Singapuru. Tu energiju Vesna je pretočila u svoje radove.

Osim navedenog umjetnica u svojim radovima koristi i zvuk čime se stvara sveobuhvatna atmosfera uhvaćenog trenutka. Vizualni izričaj ovih djela koja se odmah odaju kao produkt digitalnog vremena govori i o njihovoj tehnici – oni su nacrtani na računalu i na tabletu, a fotografije su snimljene mobitelom.
Svjetlost i zvuk uhvaćeni u prostoru koji vibrira prenose nas u prostor koji nema nikakva obilježja, koji ničim ni na što ne podsjeća i koji pomalo priziva prostore izvan tjelesnosti i bespuća vječnosti. Mi vidimo boje, osjećamo pokret, čujemo zvukove, ali ne možemo odgonetnuti koordinate uhvaćenog prostora. Nalazimo se sami u prazninama gdje se teško za išta uhvatiti, gdje nema oslonca, stabilizatora ni gravitacije. Svim tim postupcima „izmicanja tla pod nogama“ Vesna Peko-Luketić kao da nas postavlja u prostore duboke zamišljenosti nad (ne)mirom u kojem obitavamo.
Anita Ruso

BIOGRAFIJA
Vesna Peko-Luketic priznata je australska umjetnica hrvatskih korijena koja od 1967. živi u Australiji. Godine 1984. diplomirala je Umjetnost i dizajn na Sveučilištu Monash u Melbourneu (Fine Art 2&3 Dimensional Design i Visual Arts, Painting and Printmaking). Kao iznimno plodna umjetnica izlagala je na tridesetak izložbi u Europi, Australiji i Sjedinjenim Državama, između ostalog i u galeriji Agora u New Yorku te u Centru za digitalnu umjetnost (LACDA) u Los Angelesu. Na ovoj izložbi Vesna predstavlja seriju radova iz 2017. pod nazivom Svjetlost, prostor, i zvuk koju čine 20 umjetničkih djela predstavljenih uz zvukovnu pratnju te video animaciju.

Animacija svjetla, prostora i zvuka nastavak je serije umjetničkih djela koja pomiču granice do točke u kojoj autorica "vodi liniju u šetnju" odvodeći je pritom izvan omeđenog prostora.

***
ABOUT THE EXHIBITION
Movement, light, and colors are the first elements we encounter when we find ourselves in front of Vesna Peko-Luketic's work. We find ourselves in the space of a whirlwind caught at the momentum of its movement. Objects that produced a reflection or appear in the background of the lights in front of them at the time of recording are not relevant or prominent in any way. The trigger for the artistic-creation is the flickering light that the artist observed pouring over the water at night in Marina Bay, Singapore. This energy Vesna transmitted into her work. In addition to the above, the artist also uses sound in her work, to create an overall atmosphere of the captured moment. The visual expression of these works, which are immediately revealed as a product of digital time also speaks about the technique - they are drawn on a computer and a tablet and photographs are taken with a mobile phone. Light and sound captured in a vibrating space transport us into space which has no characteristics, which is not reminiscent of anything, and which somewhat invokes spaces beyond physicality and the wasteland of eternity. We see colors, feel movement, hear sounds, but we can't figure out the coordinates of the captured space. We are alone in emptiness where it is difficult to grab hold of anything, where there is no support, stabilizer nor gravity. With all these methods of “moving the ground under our feet”, Vesna Peko-Luketić seems to place us in spaces of deep thought over the (non) peaceful world in which we live.
Anita Ruso

BIOGRAPHY
Vesna Peko-Luketic is an accomplished Australian – Croatian Artist who migrated to Australia with her parents and sister in 1967. Vesna completed a double major, graduating with a Diploma of Art and design and a Bachelor of Arts degree, at Monash University in Melbourne Australia, in 1984. Since then she has produced many works of art and exhibited regularly. Her works of art were exhibited on three continents, in Europe, Australia, and the United States: at the Agora Gallery in New York in 2015; at the Los Angeles Center for Digital Art (LACDA), Los Angeles in 2015, 2016, 2017 and 2018, and numerous other galleries around Australia. In the current exhibition, Vesna exhibits the series Light, Space, and Sound, comprising of 20 designed artworks in addition to a flat-screen animation for The Light, Space, and Sound animation is an extension of the printed artwork series, that pushes the boundaries to the point where she not only "takes a line for a walk", but she walks it off the limit of page.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje