Razglednice u Muzeju Mimara

Donator i kolekcionar Ante Topić Mimara za svog života razmijenio je sa suradnicima, prijateljima i obitelji zavidan broj razglednica. Ukupno ih je sačuvano 234.

Zatečene razglednice u Muzeju Mimara trenutno se čuvaju u Odjelu dokumentacije, obrađene te digitalizirane i preventivno su zaštićene. Mogu se podijeliti prema zastupljenim i selektiranim motivima u tri skupine:
Prva podjela su one razglednice koje prikazuju motive gradova, trgova, mjesta, vedute, interijere značajnih kulturnih svjetovnih i sakralnih građevina. One su brojno manje i ima ih svega trideset i devet.

Druga skupina razglednica čini skupinu koja prikazuje poznata umjetnička djela sa motivima slika i skulptura visokih umjetnosti, kao i primijenjenih umjetnosti poput raznih umjetničkih predmeta kao što su križevi, sakralni predmeti i slično.

Trećoj skupini pripadaju razglednice privatnog karaktera. One na svom naličju prenose neku poruku ili doživljaj. Neke su upućena na donatora i kolekcionara Antu Topića Mimara, a s obzirom da su bile nekada pošiljke svoga vremena samim time sadrže i poštanske marke, pečate i žigove.

Više pročitajte na našem blogu: https://blog.mimara.hr/ i u rubrici Zanimljivosti o predmetima.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje