04.12. - 31.12.2019.

Iris Bondora Dvornik - Od meditacije do strasti

Izložba
Iris Bondora Dvornik
Od meditacije do strasti


Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5
4. – 31. prosinca 2019.

***
Izložba „Od meditacije do strasti“ u Muzeju Mimara od 4. do 31. prosinca predstavlja zagrebačkoj publici Iris Dvornik umjetnicu koji već četrdeset godina djeluje na hrvatskoj i europskoj likovnoj sceni. S više od tristopedeset skupnih i pedesetdvije samostalne izložbe Dvornik je postavila visoke standarde darivanja umjetnosti publici. Njezina djela obišla su gotovo sve kutke zemlje ostavivši trag u hrvatskoj kulturi i u vidu mnogobrojnih donacija gradovima i zbirkama. Mogu se istaknuti doniranja Modernoj galeriji i Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeju stakla u Zadru, Modernoj galeriji Dubrovnik, te muzejima u Vukovaru i Vinkovcima, no to ne govori dovoljno o ukupnom broju i vrijednosti umjetnina poklonjenih brojnim manjim galerijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Opsežan izlagački rad predstavio je slikaričina djela i Europi, tako da se mnogi radovi nalaze u privatnim kolekcijama u Njemačkoj, Engleskoj i Italiji. Za ovu izložbu odabrano je preko stotinjak radova, slika i malih objekata, koje će publika moći razgledati u Studiju Muzeja Mimara. Eksperimentiranje s raznim tehnikama i materijalima, oduvijek je bio užitak umjetničinog stvaranja. Izložbeni postav uzbudljivo je putovanje koje pruža mnoga iznenađenja i novosti, izazov upoznavanja i otkrivanja stvaralačkog zanosa koji nas vodi od meditacije do strasti, kao što govori naslov same izložbe.

***
Živjeti umjetnost
mr. sc. Lada Ratković Bukovčan

Izložba “Od meditacije do strasti” eminentne akademske slikarice Iris Bondora Dvornik, koja se održava u Muzeju Mimara od 4. do 31. prosinca 2019. pred nama rastvara zadnjih pet godina stvaralaštva umjetnice čija su djela kroz proteklih 40 godina bujna svjedočanstva bibanja i iskrenja, nebrojenih rukavaca snažnog individualnog izričaja.Uistinu, od završetka studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (diplomirala je 1980. u klasi profesora Nikole Reisera) njezino stvaralaštvo jasno je ukorijenjeno u živo tkivo kojim su obilježene te guste, bogate, upijajuće godine hrvatske umjetničke scene. Predstavljajući svoj opus na preko 400 samostalnih, skupnih i humanitarnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu, Iris Bondora Dvornik potvrdila se kao umjetnica neutažive žeđi za stvaranjem – njezin impozantan djelopis i bibliografija navedeni na kraju ovog kataloga, faktografska su potvrda intenziteta, prisutnosti i značaja njezina stvarlaštva. Akvareli; ulja na platnu; crteži; kolaži; akril na platnu, knaufu, vivaku, kartonu; asamblaži; objekti; staklo – samo su neke od tehnika i tvari kojima je ispisala stotine stranica u dnevniku svog nikada predahlog maštanja. Susljednošću tematskih ciklusa u kojima su dominirale pojedine od njih, nastajahu djela iznikla iz njezine srži umjetnice, u svakom trenutku posvećene zanosu kreativnih putovanja. Savršenog perceptivnog proživljavanja svih okružja u kojima se kretala kao građanka i umjetnica Zagreba, Hrvatske i svijeta, autorica je oduvijek svjesna svih odrednica i križišta umjetnosti vremena, kojima samosvojno i bez zadrške kroči….

….No, valja naglasiti kako izložba ima višeslojan značaj – pruža i mogućnost upoznavanja s temeljnim odrednicama autoričina djelovanja u kojima je ona nesputano tražila pribježište za ostvarenje svojih zamisli i emocija. Naime, umjetnička uvodnica, početni segment izložbe, grupa je djela nastalih od 1984. do 1986., koja sjajno oprimjeruje autoričin susret s pojednim tehnikama i motivikom opčinjavajućih pejzaža, ukazujući se tako ishodištem kovitlaca punine njezinog impozantnog stvaralaštva (kat. br. 1 - kat. br. 12 ). Akvareli svjedoče snagu autoričina, slobodno možemo reći, crtačkog poteza, ali i postupno približavanje boji koja potom buja na izloženim djelima (ulja na platnu) u snazi plavetnila dozivajući prizore valovlja i ljuljajućih brodica s naglašenim jasnim potezima ustremljenih vertikala. Motiv, ovdje još skoro vjerno prenesen, već razigrava orise i pokazuje onaj jasan zov za neuhvatljivom slobodom umjetničke percepcije okružja i stapanjem sa samosvojnim doživljajem i prezentacijom viđenoga.

Iz ovog se pristupa gotovo logičnim slijedom razvija autoričina želja za emocionalnom gradbom kompozicija, dominacijom nesputane ekspresije koja će dotaknuti te prodrijeti i u promatračeva čula! Raznolikost izražavanja i raznolikost tehnika usklađene su u jasnom umjetničkom prepletu te ne čudi što će u sljedećim godinama njezina nezaustavljiva znatiželja voditi u sve raskošnije vrutke nepogrešivog sljubljivanja i prožetosti autoričinih iskonskih promišljanja i besprijekornog poznavanja srži izvedbenih tehnika (kat.br. 13 i kat. br. 14).

Dominantan korpus ove izložbe djela su ostvarena tehnikom akrila na platnu (njih 80) (kat. br. 15 - kat. br. 94) nastala u razdoblju od 2015.do 2019. – ona zrcale svu slojnost, živ(ahn)ost i snagu motivike i boja koje prate Iris Bondora Dvornik i vječno dodiruju njezinu izričajnu auru. Ona svjedoče impresivnu kolorističku viziju kontinuiranog predavanja stvaralačkom zanosu kojega Iris Bondora Dvornik njeguje svakim svojim izričajem, mišlju, poimanjem. Njezin put u meandar iskustava i promišljanja vodi kroz boje kojima se predaje i koje neukroćene nanosi u svoje umjetničke vizije. Zanosna, žarka, iskreća boja prožima njezina djela kao ona davna, alkemijska materia prima, a često spominjana sintagma „boje kao potke umjetničkog djela“ u ovim se radovima Iris Bondora Dvornik proširuje u gusto, neuhvatljivo i neraskidivo tkanje i preplete. Vibrantne, snažne čak i kada su utišane, boje su uvijek prisutne kao nepogrešiv odraz autoričine emocionalne prisutnosti. Upravo u njihovoj snazi ona pohranjuje svoje razmišljanje, ideje i trenutke nadahnuća.

…Sakralna tematika prisutna je u djelima Iris Bondora Dvornik već desetljećima, a ova nam izložba u izdvojenom segmentu obgrljenom simbolikom blagoslova i božićne ljubavi, pruža susret s djelima u kojima prevladava blagost mliječi rahle podloge na kojoj je “zlatovezom” utkana neoskvrnuta čistoća blagdanskih niski dobrote. Na slikama iz 2018. (kat. br. 90 – kat. br. 94) akril je dio zanosne priče o toplini i predaji uzvisju duha i duše.

…Simboliku sakralnog kutka izložbe naglašava i ispunjava i skupina objekata/asamblaža nastalih u razdoblju od 2014. do 2018. IHTIS – svaki od njih prožet je simbolikom nesagledive snage uzvišene sveprisutnosti Spasiteljeve (kat. br. 95 – kat. br. 128). Zaljubljenica u tvorbene materije svojih djela i njihove susrete i preplete, bilo da je riječ o staklu, metalu... na ovoj nam izložbi Iris Bondora Dvornik pokazuje sjajnu cjelinu maštovitih, besprijekornim majstorstvom izvedenih objekata. …Metalne mreže, raspršene aplike stapaju se u skladne, čvrste, postojane i s umjetničinom igrom isprepletene priče kojima je boja sveprisutna opna.

Cjelovitost prikaza djelovanja Iris Bondora Dvornik zacijelo ne bi bila potpuna bez pogleda na crteže s kojima se susrećemo već od ranih faza njezina stvaralaštva; crteže kojima je autorica tako jasno, hitrinom poteza ponekad skicirala, a ponekad puninom prizora u cijelosti ispisivala motive utisnute u intimu njezina doživljaja. Grupa crteža (tehnike – olovka, tuš, ugljen) iz tematskog ciklusa “Izdržati” nastalog 2018. vodi nas i u to poglavlje njezine kreativne svestranosti (kat. br. 129 – kat. br. 137). Temeljni motiv zadržao se ponegdje u cijelosti, ponegdje tek kao oris; zanosni pokret balerine; ustremljene zgrade koje se gube u visju; razigrani likovi – tek lebdeće skice. Iris Bondora Dvornik uvijek iznova potvrđuje svoju predanost niti vodilji svoga žića – iskrenoj umjetnosti!

Izložba nesumnjivo potvrđuje i jasno nagovješćuje permanentno istraživanje i nezaustavljivo hrljenje Iris Bondora Dvornik u plodne, opčinjujuće dane budućeg umjetničkog stvaralaštva. (odlomci iz teksta kataloga izložbe)
***
Iris Bondora Dvornik
Biografija


Rođena 1952. godine u Zagrebu. Mladost je provela u inozemstvu, gdje se i školovala. 1975. godine upisuje smjer slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirala je 1980. godine u klasi profesora Nikole Reisera. Od tada djeluje kao samostalna umjetnica. Članica je HDLU-a, ZUH-a (do 2002. god.), svojevremeno LIKUM-a, Huluka-a, te BBK-a (Udruženje profesionalnih umjetnika Bavarske). Ostvarila je 52 samostalne te sudjelovala na oko 300 skupnih izložbi, kao i na brojnim humanitarnim akcijama i kolonijama. Područja interesa su joj slikarstvo te izrada manjih objekata. Njezine slike i objekti nalaze se u privatnim i javnim kolekcijama u zemlji i inozemstvu. Uvrštene su u zbirku Hrvatskog modernog slikarstva i kiparstva, u brojnim su sakralnim objektima, kao i u fundusima muzeja. U Republici Hrvatskoj njezina se djela nalaze u Modernoj galeriji u Zagrebu, Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku, Gliptoteci, Muzeju stakla u Zadru, Gradskom muzeju u Varaždinu, Muzeju grada Krapine, Muzeju grada Vukovara, Muzeju u Vinkovcima, Muzeju u Požegi, u Galeriji Prica u Samoboru te u mnogim drugim privatnim i javnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Predgovore katalozima njezinih izložbi pisali su brojni eminentni hrvatski i inozemni povjesničari umjetnosti. Dobitnica je treće nagrade stručnog žirija na VII. Trienalnoj nagradnoj natječajnoj izložbi u okviru Pasionske baštine. Odlazi na studijska putovanja u veći dio Europe te na druge kontinente. Živi i djeluje u Zagrebu.

Biography
Born in Zagreb in the year 1952. Spent her youth abroad where she received her early education. In 1975 she started her studies in painting at the Academy of Fine Arts in Zagreb. She graduated from the class of professor Nikola Reiser in the year 1980. Since then she has been active as an independent artist. She is a member of HDLU (Croatian Association of Artists), ZUH (until 2002), and she used to be a member of LIKUM, Huluk and BBK (Professional association of artists of Bulgaria). She presented her work in 52 solo exhibitions and participated in roughly 300 collective exhibitions, as well as in many charity events and art colonies. Her areas of interest are painting and production of smaller artefacts. Her paintings and objects can be found in private and public collections in the country and abroad. They are included in the collection of modern Croatian painting and sculpture, have found their place in numerous sacral objects as well as in museum holdings. Some of the institutions in Croatia housing her work are National Museum of Modern Art in Zagreb, Museum of modern art, Dubrovnik, Museum of Contemporary Art Zagreb, Glyptotheque, Museum of Ancient Glass Zadar, Varaždin City Museum, Krapina City Museum, Vukovar City Museum, Museum in Vinkovci, Museum in Požega, Prica Gallery in Samobor as well as many other private and public institutions in the country and abroad. Forewords to the catalogues of her exhibitions were written by numerous eminent Croatian and international art historians. She was awarded third prize by the expert jury at the 7th Triennial competitive exhibition which was part of the Passion heritage. She undertook several study visits throughout most of Europe as well as other continents. She lives and works in Zagreb.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Otvoreno za posjetitelje

1. listopada - 30. lipnja:
utorak, srijeda, petak, subota 10 - 17 h
četvrtak 10 - 19 h
nedjelja 10 - 14 h

1. srpnja - 30. rujna:
utorak - petak 10 - 19 h
subota 10 - 17 h
nedjelja 10 - 14 h

ponedjeljkom zatvoreno